Indiana

Indiana Interscholastic Athletic Administrator’s Association (IIAAA)

  • Approximate number of state athletic administrator association members: 560
  • Annual member dues for state athletic administrator association: $45 +$80 NIAAA
  • Upcoming state conference: March 2019
  • Website: www.iiaaa.org

Executive Director of Athletic Administrators Association:

Bruce Whitehead, CMAA

President:

Jerry Hanger, CMAA

NIAAA Liaison:

Bruce Whitehead, CMAA

NIAAA Leadership Training Coordinator #1:

Dan Armstrong, CAA

NIAAA Leadership Training Coordinator #2:

John Gray, CAA

NIAAA Certification Coordinator:

Sam Rasmussen, CAA, Rasmussen4605@Comcast.net

President-Elect:

Patti McCormack, CMAA

Treasurer:

Brad Holsinger, CAA

Awards Chairperson:

Mike Hasch, CAA

Membership Chairperson:

Brock Touloukian

Newsletter Editor

Will Hostrawser, CAA

State Conference Coordinator:

Mike Mossbrucker

Exhibits Chairperson:

Bryce Barton, CAA, brbarton@cville.k12.in.us

NIAAA Emergency Network Contact #1:

Bruce Whitehead, CMAA

NIAAA Emergency Network Contact #2:

Ed Gilliland, CAA

 

— Sponsors —

Daktronics